Energie Index van een woning, wat is dat?

De Energie Index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. De Energie Index telt mee bij het vaststellen van de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning. Eigenaren van woningen, zowel verhuurders als particuliere eigenaren, kunnen een Energie-Index laten opstellen.

Energie Index aanvragen

Een Energie Index wordt opgesteld door een erkend energie-adviseur. Nadat u een afspraak heeft gemaakt komt de energie-adviseur langs. Deze controleert de woning op ongeveer 150 kenmerken en berekent de Energie Index. Dit is een getal, geen letter. Hoe lager het getal, hoe beter de energiezuinigheid van de woning.

De kosten van een Energie Index worden door marktpartijen bepaald. Tegelijk met de Energie Index ontvangt de verhuurder of particulier (gratis) het definitieve energielabel dat verplicht is bij de overdracht van een woning.

Verschil tussen Energie Index en energielabel

De Energie Index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning. Het geeft daarmee een gedetailleerd beeld van de energiezuinigheid van de woning en welke energiebesparingsmaatregelen nog mogelijk zijn.

Het definitieve energielabel is gebaseerd op 10 kenmerken van de woning. Dit geeft een goede eerste indruk van de energiezuinigheid. Het is minder geschikt om te bepalen welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Of om vast stellen of uw woning geschikt is om (bijvoorbeeld met zonnepanelen) duurzame energie op te wekken.

Energie Index telt mee voor de huurpunten

Bij sociale huurwoningen worden punten toegekend om de maximale huur vast te stellen. Energiezuinige woningen krijgen meer huurpunten. Vanaf 1 januari 2015 toont de Energie Index de energiezuinigheid van de woning.

Energiezuinige woning levert meer punten op

Afhankelijk van de energieprestatie krijgt een woning extra punten. Hoe energiezuiger de woningen des te meer punten. De puntentelling is als volgt:

Energieprestatie en puntensysteem
Energie-Index (afgegeven ná 1-1-2015) Energielabel (afgegeven vóór 1-1-2015) Eengezinswoning Meergezinswoning / Duplexwoning
EI ≤ 0,6 Label A++ 44 40
0,6 < EI ≤ 0,8 Label A+ 40 36
0,8 < EI ≤ 1,2 Label A 36 32
1,2 < EI ≤ 1,4 Label B 32 28
1,4 < EI ≤ 1,8 Label C 22 15
1,8 < EI ≤ 2,1 Label D 14 11
2,1 < EI ≤ 2,4 Label E  8  5
2,4 < EI ≤ 2,7 Label F  4  1
EI > 2,7 Label G  0  0

Energieprestatie woning achterhalen

Per 1 januari 2015 zijn er 3 manieren om de energiezuinigheid van een huurhuis te achterhalen.

  • Via de Energie Index
    Heeft de verhuurder na 1 januari 2015 een Energie Index (EI) laten opstellen. Dan is dit cijfer bepalend voor het aantal huurpunten.
  • Via een geldig energielabel
    Heeft de verhuurder na 1 januari 2015 geen Energie Index, maar wel een geldig energielabel (niet ouder dan 10 jaar). Dan bepaalt het soort energielabel (A++ t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.
  • Via het bouwjaar
    Heeft de verhuurder na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index? Dan bepaalt het bouwjaar van de woning het aantal huurpunten (zie tabel).
Huurpunten naar bouwjaar
Bouwjaar Huurpunten eengezinswoning Huurpunten meergezinswoning
2002 en later 36 32
2000 t/m 2001 32 28
1998 t/m 1999 22 15
1992 t/m 1997 22 11
1984 t/m 1991 14 11
1979 t/m 1983 8 5
1977 t/m 1978 4 1
1976 en ouder G 0

Een verhuurder die vermoedt dat de Energie Index 2015 een betere huurprijs oplevert dan het bouwjaar, kan alsnog de Energie Index 2015 laten berekenen.