Hervorming markt huurwoningen noodzakelijk – IMF

De Nederlandse markt voor huurwoningen moet worden hervormt om de huizenmarkt vooruit te helpen.

In een woensdag gepubliceerde studie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) omtrent de crisis op de huizenmarkt in Nederland, Ierland, Spanje en Denemarken, wijst zij op de grote rol van sociale huurwoningen. De vele regels rond de hoogte van de huren in Nederland voor sociale huurwoningen voorkomt dat het aanbod van huurwoningen in de vrije markt toeneemt. Een vrijere markt zorgt er voor dat de huurmarkt aantrekkelijker en beter toegankelijk wordt waardoor minder mensen grote schulden moeten maken voor een koopwoning.

Hypotheken onder water

Van de landen die het IMF heeft onderzocht is schuldenlast van de Nederlandse huizenbezitters het grootst. Daar tegenover staat wel een relatief groot vermogen, maar dat geld zit voornamelijk bij gepensioneerden met een lage hypotheek. Het zijn vooral de jongeren die op de top van de markt een huis kochten en door hun enorme schuld minder koopkrachtig zijn.

Na Ierland heeft Nederland ook de meeste huizen die “onder water” staan. De schuld is hierbij hoger dan de waarde van de woning. Met name de hoge schuldenlast is er de oorzaak van dat consumenten minder besteden, wat een rem zet op de economische groei.

Afspraken met schuldeisers maken

In een eerder rapport adviseerde het IMF Nederland al om jongere huishoudens bij te staan wanneer ze te maken hebben met hoge schulden. Door nieuwe afspraken te maken met schuldeisers, lees de banken, moet de schuldenlast weer houdbaar worden. Daarnaast moet ook de afdracht aan pensioenfondsen eerlijker over de generaties worden verdeeld. Volgens het IMF dragen jongeren hier nu onevenredig veel aan bij.

Het IMF stelt wel dat de bodem is bereikt op de Nederlandse huizenmarkt. Zou de rente stijgen, dan zouden de huizenprijzen weer gaat dalen. De kans dat de rente de komende jaren gaat stijgen is echter niet zo groot aangezien de ECB de economie wil stimuleren door een lage rente en lagere Euro.